Magické triky


Mágia (niekedy označovaná ako scénická alebo pouličná mágia, ktorá ju odlišuje od paranormálnych alebo rituálnych mágií) je jedným z najstarších divadelných umeleckých predstavení na svete. Diváci sa bavia trikmi alebo ilúziami zdanlivo nemožných alebo nadprirodzených úkonov, ktoré využívajú prirodzené prostriedky.  Tieto činy sa nazývajú magické triky, efekty alebo ilúzie.

 pomůcky kouzelníka

História

Termín „mágia“ etymologicky pochádza z gréckeho slova mageia. V dávnych dobách, keď spolu bojovali Gréci a Peržania, sa perzskí kňazi nazývali magos, v gréčtine boli známi ako magoi. Rituálne činy perzských kňazov sa stali známymi ako mageia a potom magika – ktorá nakoniec znamenala akúkoľvek cudziu, neortodoxnú alebo nelegitímnu rituálnu prax. Prvá kniha obsahujúca vysvetlenie kúzelných trikov sa objavila v roku 1584. Počas 17. storočia bolo publikovaných mnoho podobných kníh, ktoré popisovali magické triky. Až do 18. storočia boli magické predstavenia bežným zdrojom zábavy na trhoch. Zakladateľom modernej zábavnej mágie bol Jean Eugène Robert-Houdin, ktorý mal v Paríži v roku 1845 kúzelné divadlo. John Henry Anderson bol priekopníkom rovnakej zábavy v Londýne v 40-tych rokoch 20. storočia. Koncom 19. storočia sa stali populárnymi veľké kúzla, ktoré sa trvalo predstavovali vo veľkých divadlách. Ako forma zábavy sa kúzla presunuli z divadelných dosiek do televízie. Medzi moderných kúzelníkov patria David Cofferfield, Chriss Angel, David Blane.

 

Druhy trikov


          Produkcia – kúzelník vytvorí niečo z ničoho, napr. králik z prázdneho klobúka.


          Zmiznutie – kúzelník nechá zmiznúť mincu, kartu, mlieko v novinách.


          Transformácia – vreckovka mení farbu


          Únik – kúzelník alebo asistent sa vyvlečie z pút, zvieracej kazajky, smrtiacej pasce


          Levitácia – vznáša sa nejaký predmet, asistent, alebo samotný kúzelník


          A mnohé ďalšie

 

 karty a piano

Výučba mágie bola kedysi utajenou praxou. Profesionálni kúzelníci neboli ochotní zdieľať vedomosti s nikým iným mimo povolanie, aby zabránili laikom naučiť sa ich tajomstvá. To často sťažovalo záujemcovi, aby sa učil niečo iné okrem základov mágie.

 

Magické predstavenia spadajú do viacerých žánrov či špecializácií, napríklad mikromágia, mentalizmus, pódiové predstavenia, úniky, detská mágia…