Virtuálna realita ako forma výučby na stredných školách

Technologický vývoj a posun vpred je cítiť takmer každým rokom a je ho vidieť nielen vo forme mobilov či herných zariadení, ale napríklad i na novom projekte týkajúcom sa školského vyučovania vo forme virutálnej reality.
Nápad je to naozaj zaujímavý a vlastne nie nereálny, predsa technológia VR je nám už k dispozícii a dokonca sa stále pracuje na jej postupnom zlepšovaní. Takáto forma vyučovania by mohla priniesť detailnejší a reálnejšie pôsobiaci výklad učiva, ale určite by bola i zábavnejšou a modernejšou. Tieto spomenuté vlastnosti by mali oceniť predovšetkým študenti stredných škôl. Virtuálna realita už na dve z nich zavítala, konkrétne na strednú zdravotnú školu v Bratislave a v Michalovciach.
Malo ísť však iba o určitý test do budúcna. Výsledok ale dopadol veľmi dobre a z každej strany bola prejavená spokojnosť, pochopiteľne najmä zo strán študentov. Tento projekt tak pôsobí skutočne sľubne a pravdepodobne o niekoľko rokov od neho budeme môcť očakávať viac, prinajlepšom jeho zavedenie do pravidelnej výučby.

virtuální realita

  • Obzvlášť na stredných školách so zdravotníckym zameraním by mohol byť tento plán skutočne potrebným nástrojom v praxi, nakoľko nám umožní vidieť do danej témy detailnejšie.

S touto ideou, ako aj dostupnou VR technológiou prišli zamestnanci českej a slovenskej pobočky spoločnosti Samsung Electronics, ktorí ju priniesli na dve slovenské zdravotnícke stredné školy spolu s aplikáciou VR a aplikáciou VAU, čo je vlastne virtuálna simulácia anatomickej učebne.

realita

  • Výsledky dopadli veľmi pozitívne, respektíve 94 % opýtaných študentov uviedlo, že so zážitkom spojeným s využitím VR v školstve boli spokojní a určite by ho odporučili aj študentom na iných školách, respektíve študentom a školám s iným odborovým zameraním.

Veľká časť študentov (82, 4 %) navyše na základe zažitej skúsenosti potvrdila, že pomocou technológie VR by mali možnosť vidieť rôzne orgány podrobnejšie a v detailnejšom zobrazení, čo sú tvrdenia, ktorých by sa malo naše zdravotníctvo spolu so školstvom do budúcna určite držať a snažiť sa o zavedenie pravidelnej VR výučby v praxi.