Synonymum – užitočný pomocník

Veľa častým javom je slovo "veľa" je v diplomovej práci používané často, ale vedecky skutočne nepôsobí, navyše sa často nehodia ani logicky (napr. "Veľa zamestnancov", kde by bolo vhodnejšie "vysoký počet"). Lepšie znie "veľmi častým javom", alebo "často dochádza k tomu, že …". Podobných príkladov by bolo možné vymenovať stovky. Pre rad bežne používaných slov je možné nájsť "odbornejšie" synonymá, napr. Slovo "málo" – lepšie znie "nedostatok", či "obmedzené množstvo". Užitočným pomocníkom môžu byť internetové synonymické slovníky – slovo, ktoré už je vo vete raz použitý, tak možno ľahko nahradiť vhodnou alternatívou, alebo priamo vyhľadať synonymum, ktoré je odbornejšie.

Kontrola je nutná  

Skutočnosť, či sú vdiplomovej  práci alebo bakalárskej použité vhodné jazykové prostriedky , je dobré si v prípade pochybností nechať skontrolovať – na výsledné hodnotenie študentove práca má (ne) odborný štýl písania skutočne veľký vplyv. Kontrolu a úpravy Vám rýchlo a jednoducho zaistí aj skúsení spracovatelia. Každé záverečnej kvalifikačnej dielo musí spĺňať isté formálne náležitosti. Študent ostatne nemá na výber, pretože školy mávajú úplne presné a záväzné požiadavky. Takže hoci obsah bol, je a aj do budúcnosti zostane pre kvalitu projektu kľúčový, dodržania formálnych náležitostí sa vyhnúť nedá.