Pobočky spoločnosti Schoeller Allibert

Schoeller Allibert je firma zaoberajúca sa výrobou a dodávaním rôznych druhov prepravných obalov. Ide o inovatívnu spoločnosť, ktorá je jednotkou na trhu pomedzi firmami ponúkajúcimi prepravné a logistické riešenia. Navyše sa neustále snaží o zlepšenie úrovne udržateľnosti ponúkaných prepravných obalov a podporuje cirkulárnu ekonomiku. Medzi ponúkané obalové produkty, ktorá táto spoločnosť predáva patria napríklad kontajnery, palety, prepravky, vedrá, nápojové debničky, prepravné vozíky a ďalšie príslušenstvo.

celosvetové pôsobenie

Aj napriek tomu, že väčšina ponúkaných prepravných riešení je z plastového materiálu, firma dokáže vďaka inováciám zabezpečiť ich 100 % recyklovanie. Všetky prepravné obaly sú teda recyklovateľné, majú výnimočné dlhú životnosť a po poškodení je možné ich rozložiť a vyrobiť z nich ďalšie produkty na prepravu. Firma sa týmto spôsobom intenzívne snaží o ochranu našej planéty, znižovanie plytvania zdrojov a pôsobenie uhlíkovej stopy.

recyklovanie a cirkulárna ekonomika

Medzi jeden z ich úspešných inovatívnych ekologických projektov patrí napríklad prepravka, ktorá je vyrobená z materiálov, ako je recyklované rybárske vybavenie. Pozostatky z tohto rybárskeho vybavenia boli nájdené v oceáne a zozbierané za účelom vyčistenia morí. Ďalším environmentálnym inovatívnym riešením, ktoré firma Schoeller Allibert ponúka, je možnosť prenájmu alebo vrátenia prepravných obalov. Toto riešenie podporuje zamedzovanie vzniku zbytočného plastového odpadu a znovu využitie opotrebovaného materiálu. Vďaka všetkým svojim inovatívnym ekologickým riešeniam a aktivitám dokáže firma úspešne šetriť energetické náklady. Spoločnosť Schoeller Allibert pôsobí celosvetovo a jej pobočky nájdete v krajinách ako je Rakúsko, Belgicko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, Rusko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Spojené Arabské Emiráty, Čína, Spojené kráľovstvo, USA, Mexiko, Turecko, India a Južná Afrika.