Online marketing

S rastúcim tempom vývoja technológie rastie aj vývoj a trendy v oblasti online marketingu. Marketingové metódy využívané pred niekoľkými rokmi sa už nepoužívajú, alebo len v minimálnej miere. Technológie sa dostávajú k zákazníkom cez rôzne formáty, ktoré sa môžu meniť. Online marketing prebral tradičné reklamné stratégie o ktoré zákazníci nemajú často záujem. Zvyčajne sem môžeme zaradiť televízne reklamy, letáky, reklamné stránky časopisov.

marketing

V online marketingu ide najmä o reklamu vo forme videa alebo bannerami. Ide skôr a jednostrannú komunikáciu smerovanú na zákazníka, ktorá má za účelom zvýšenie povedomia samotnej značky, alebo vybraného produktu.
Marketing sa však stavia do novej podoby, kde sa snaží zákazníkovi nie len poukázať na daný produkt, službu, ale mu aj výrazným spôsobom pomôcť pri samotnom výbere. Ide teda o obojstrannú komunikáciu medzi poskytovateľom produktu, služby a zákazníkom. Takýmto spôsobom je možné osloviť presnú cielenú skupinu s maximálnym výsledkom práce.

internet

Základné atribúty, pre správne fungovanie online marketingu:

–          online marketing postavený sa spätnej väzbe od zákazníkov, tak aby bola vždy oslovovaná cieľová skupina,
–          údržba obsahu online marketingu, ktorý sleduje najnovšie trendy a zavádza ich,
–          aktivity zamerané na získavanie nových zákazníkov a tvorba z potencionálnych zákazníkov na stálych zákazníkov,
–          udržiavať technické riešenie,
–          zameriavať sa na analytické a vyhodnocovania výsledkov.

obchod
Nevhodné nastavený online marketing môže skôr zákazníka odradiť, ako pomôcť. Ak je tvorený násilnou reklamou v podobe bannerov, ktoré zákazník nehľadá, môže to mnoho ľudí odradiť. Vhodné je sa zamerať na aktivity obojstrannej komunikácie  ako ranné správy, tipy podľa záujmu, optimalizácia obsahu webovej stránky, prieskum záujmov zákazníkov a podobne.
Buďte o krok vpred a využívajte online marketing vo svoj prospech a  Vašej spoločnosti! 

Online marketing
Ohodnoťte příspěvek