Svieťme úspornejšie, dá sa to!

Od roku 2009 rozhodla o postupnom sťahovaní klasických „edinsonovských“ žiaroviek z našich domácnosti. Najprv stiahli 100W žiarovky, neskôr stiahli z obehu 75 W a nakoniec žiarovky s menším príkonom.

žárovky

Dôvodom stiahnutia Je lepšia efektívnosť osvetľovania a nižšia spotreba,ktorá zbytočne zaťažuje tak naše peňaženky ako aj celkové životné prostredie. Elektrickú energiu dodávanú do svetelných zdrojov je predsa potrebné reálne vyrobiť- z uhlia, z jadra, z vody, zo slnka- ale nevyhneme sa tomu- vyrobiť ju musíme. Vzhľadom na súčasný skeptický pohľad ľudí na jadrové a tepelné elektrárne, je možný výpadok vo výrobe značný. Známa je snaha Nemecka o zatváranie blokov jadrových elektrárni. Známa je končiaca dotácia do ťažby hnedého uhlia u nás a s tým súvisiaci koniec elektrárne Nováky. Jednou z ciest znižovania výroby je zníženie jej reálnej potreby pre firmy, domácnosti. Iste nahrádzame staré spotrebiče ekonomickejšími triedy A. Najviac máme ale doma svietidiel a v nich svetelných zdrojov.

  • Faktom je, že klasické žiarovky mali využiteľnosť elektrickej energie na jej premenu na svetelnú energiu minimálnu. Hovorilo sa o 8-10%. Ak si zoberieme, že priemerná domácnosť mala aspoň 10 žiaroviek a zoberieme si počet domácnosti v Európskej únii, potom každý si vie prepočítať, že úspora v spotrebe elektrickej energie je významná a z tohto pohľadu bolo rozhodnutie únie zmysluplné.

lampy

  • Čo ale nahradilo klasickú žiarovku ? V prvej etape to boli úsporné žiarivky, nesprávne nazývané ako úsporné žiarovky. Klasická 100W žiarovka bola nahradená 20W úspornou žiarivkou. Úspora v spotrebe elektrickej energie bola značná. Spotrebovali sme iba 1/5 pôvodného dodávaného množstva na svietenie. Kto poctivo vymenil všetky žiarovky- určite to už vo svojom vyúčtovaní pocítil.
  • Dnes už aj úsporná žiarivka je nahrádzaná LED žiarovkou. Pokles príkonu už nie je až taký významný ako pri prechode zo žiarovky na úspornú žiarivku, ale je opäť krokom vpred.20W úsporná žiarivka bola nahradená 13W LED žiarovkou-

Vývoj ide dopredu OLED, plazma a ktohovie čo ešte prinesie. Jedno je ale isté- inej cesty, ako cesty úspory energie jednoducho niet.