SEO a pravidelne aktualizovaný obsah

Optimalizácia stránky, resp. e-shopu pre internetové vyhľadávače so sebou musí priniesť spravidla vyššie a dobre viditeľné postavenie vášho webu vo výsledkoch hľadania. A toto sa dá dosiahnuť za predpokladu, ak pri procesoch optimalizácie budeme postupovať správne, resp. budeme dodržiavať určité zásady a body smerujúce k efektivite. Niektoré základné tipy vedúce k úspechu si predstavíme aj v tomto článku.

otázniky, lapto

K základným postupom sa radí pravidelná aktualizácia vašej stránky. A častejšia aktualizácia sa dotýka predovšetkým e-shopov, kde je jej pravidelnosť častejšia, než v prípade klasických prezentačných webov. A to má logické vysvetlenie, nakoľko práve funkčné e-shopy pravidelne menia a dopĺňajú tovar vo svojich online ponukách.

  • Takáto ponuka tak musí byť prehľadná, responzívna, no samozrejme hlavne čerstvá a aktualizovaná.

Na druhej strane je tu ale aj už spomenutý prezentačný web, ktorý dokážete držať čerstvý a responzívny ideálne vytvorením blogu, pričom originálny blog vlastne takisto môžete vytvoriť vo vašom e-shope. Základom blogu sa následne stáva použitie efektívnych kľúčových slov a výrazov, no a neodmysliteľnou súčasťou sú originálneseo texty, čo nebudú duplicitné.

klávesnica, otáznik

Áno, originalita je ich základom, pretože aj menšia duplicita dokáže vášmu webu z hľadiska SEO a postavenia vašej stránky vo vyhľadávačoch poškodiť. Preto ak v danom smere nemáte dostatočné skúsenosti alebo potrebné „know-how“ s písaním, môžete sa obrátiť na profesionálny copywriting.

  • Okrem vlastného obsahu, ktorý by nebol skopírovaný z textov z iných webov, je vhodné myslieť aj na to, aby sa časti textu neopakovali ani na vašej vlastnej stránke.

Okrem týchto faktorov tu ale podstatnú úlohu zohráva aj už spomenuté použitie kľúčových slov, ktoré sa dajú šikovne zakompenzovať do článku. Štruktúra a zmysel článku však musí pôsobiť úplne prirodzene a mať logický význam, nemali by sme dotyčné výrazy do neho podsúvať na silu a bezhlavo.