Ekonomický vývoj- smerujeme k apatii?


Každé významnejšie obdobie je významné práve tým, že prišla určitá ekonomická zmena, ktorá obyvateľov, v niektorých prípadoch len na krátke obdobie, dostala z biedy a krízy. Určite však musím na začiatku pripomenúť, že tieto zmeny a ideie neboli vždy vhodné úplne pre každého. Ak sa pozrieme do histórie dávnej, i tej bližšej, dokonca i prítomnosti, zistíme, že vyhovieť každému človeku sa proste nedá a v každom jednom ekonomickom systéme sa našli ľudia, ktorým sa prihodila nepríjemná ujma.

V niektorých prípadoch finančná a v tých iných zasa zásah do súkromia a slobody. Takže každá doba i ekonomický vývoj prudko zasiahol životy občanov, pričom vo veľa veciach v dobrom, niekedy v zlom. Dôležité ale je, uvedomiť si tú snahu našich predkov, veľa ľudí sa pustilo do budovania lepšieho systému s úctihodnými úmyslami, aby zabezpečili našu budúcnosť. Spomíname si?

rivalita

Ak už vôbec, tak z generácie na generáciu zabúdame a túto históriu si nepripomíname. Je to škoda, pretože snahy našich praotcov zostávajú pochované spolu s nimi a opäť sme v situácii, kedy ide systém proti nám. Preto ak už kvôli ničomu inému, tak aspoň z úcty si pripomeňme ich životy a obdobia, v ktorých existovali.

V období monarchie sa na prácu pozeralo ako na povinnosť, z ktorej ťažilo iba panstvo a jeho hrad. Myšlienku slobodnej voľby zamestnania a činnosti prináša liberalizmus na čele s inou vládou, ktorá umožňuje slobodný zárobok, pričom sa jej odvádza určitý poplatok na riadenie tejto slobodnej ekonomiky. No časom tí majetnejší začnú zamestnávať chudobných, pričom títo chudobní sú nútení byť stále v práci za biedne finančné ocenenie. Týmto zotročeným prichádza na pomoc socializmus, ktorý bojuje za ich práva.

dolary

Situácia v podnikoch sa pre pracujúceho zlepší. Sociálna situácia je zabezpečená, lenže susedný kapitalizmus produkuje pokrokovejší tovar a vo väčšom množstve. Spoločnosť sa teda vzdá socializmu a prijme kapitalizmus, lenže príbeh sa opakuje. Opäť sa nastolili zlé pracovné podmienky a človek sa o svoje prežitie musí starať sám, pričom sa musí vyhýbať podvodom a spoločnostiam, ktoré chcú od neho i ten malý zárobok, ktorý má.

Z ekonomického hľadiska má socializmus povinnosť hladieť na príjem pracujúcich a na príjem svojej zeme. Tým sa zasa stávame izolovaným od sveta. Kapitalizmus produkuje veľa pokrokového tovaru a ekonomika sa zabezpečuje jeho kúpou. Lenže pri zbesilom tempe výroby je potrebný 120 % ľudský faktor, čiže opäť sme sa v tomto smere dostali tam, kde sme boli na začiatku. Celodenná práca a panstvo.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup